:: บริษัท จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ::
 
 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ภาพประทับใจ | ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
  :: บริษัท จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ::
 
 
ทัวร์จีน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์อียิปต์/ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ดูไบ/ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์บาหลี
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล/ทัวร์ภูฎาน
เส้นทางในประเทศ
 
   :: บริษัท จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ::

เที่ยวครบเส้นทางสวย เที่ยวโลกสวยกับจันทร์ตะวัน
ครบรอบปีที่ 16 ด้วยผลงานที่การันตี บริการจัดนำเที่ยวทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะ ดูงาน ประชุมสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศทุกเส้นทาง..
 

 

คู่มือคนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศ..

1. ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
ควรศึกษาเกี่ยวกับประเทศนั้นให้รอบคอบว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั้นมีกฎหมายห้ามการนำสิ่งของใดเข้าประเทศ ในบางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย การนำอาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิดหรือยาเสพติดร้ายแรงเข้าประเทศจะมีโทษถึงประหารชีวิตโดยติดต่อขอทราบรายละเอียดจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป

2. ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น
เว้นแต่จะได้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้วว่าสิ่งของนั้นไม่เป็นของที่ผิดกฎหมายเช่น ยาเสพติด อาวุธ หรือสารต้องห้ามเพราะหากถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจพบจะยากในการแก้ข้อหา

3. ควรจำหรือพกพา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

4. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญมาก
เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัวและควรถ่ายสำเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด อย่ามอบให้ใครเก็บไว้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่มีสิทธิขอดูและตรวจสอบและในกรณีที่หนังสือเดินทางหายให้แจ้งความต่อตำรวจท้องถิ่นและนำใบแจ้งความมาติต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตและสถานกงสุลไทยที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อขอออกเอกสารการเดินทางแทนกรณีเช่นนี้หากมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก็จะช่วยให้ออกเอกสารเดินทางได้เร็วขึ้น

5. ควรหมั่นตรวจสอบอายุวีซ่า
เพราะหากวีซ่าขาดอายุ ท่านอาจถูกปรับจำคุก และ/หรือส่งตัวกลับประเทศไทยได้

6. กรณีประสบเหตุร้ายในต่างประเทศ
เช่น ประสบอุบัติเหตุถูกล่อลวงไปค้าประเวณี ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานทูต สถานกงสุลไทยทุกแห่งแม้ว่าท่านอาจไม่มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่าขาดอายุหรือเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตาม

7. ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน
ควรแจ้งชื่อที่อยู่ ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่ไปอยู่ทราบรวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง เพื่อทางสถานทูต สถานกงสุลไทยสามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉินและจัดทำทะเบียนคนไทยเพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีมีเหตุจำเป็นรวมทั้งแจ้งญาติ บุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทให้ทราบไว้ด้วย

การดำเนินงานการกงสุลด้านการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

             การให้ความคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางเป็นงานด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ (Consular Services) ตามพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศโดยเน้นงานการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากการส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามคำแถลงนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชิณวัตรเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ในเรื่องนโยบายต่างประเทศ ข้อ 13 (4) ว่าการส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งของภาคเอกชนไทยแรงงานไทย และคนไทยในต่างประเทศซึ่งถือเป็นนโยบายต่างประเทศหลักอย่างหนึ่งของรัฐบาล

ภารกิจในการให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

             ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมากเมื่อคนไทยประสบปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนในต่างประเทศถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือดูแลโดยมีกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในประเทศไทย และมีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลกเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการในต่างประเทศ
ภารกิจในการให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศประกอบด้วยงานคุ้มครองและดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ทั่วไป งานแรงงาน งานประมงงานต่อต้านการค้ามนุษย์ งานดูแลนักเรียน และข้าราชการลาศึกษาต่อในต่างประเทศงานเตรียมการอพยพ งานประชาสัมพันธ์และงบประมาณ และงานบริหารทั่วไปกระบวนการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โดยทั่วไป มีดังนี้

1. งานส่งตัวคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ เดินทางกลับประเทศไทย
2. งานติดตามหาญาติในต่างประเทศ
3. งานตรวจสอบสถานภาพความเป็นอยู่ในต่างประเทศ
4. งานจัดการศพ/ออกมรณบัตรกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ
5. งานส่งศพ/ อัฐิกลับประเทศไทย
6. งานติดตามเงินทดแทนการเสียชีวิตในต่างประเทศ
7. งานติดตามเงินอันพึงได้ในต่างประเทศ
8. งานติดตามทรัพย์สินส่วนตัวในต่างประเทศ
9. งานตรวจสอบสถานภาพนายจ้างกรณีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
10. งานตรวจสอบสถานภาพองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศ และงานดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและข้าราชการลาศึกษาต่อในต่างประเทศ
11. งานติดตาม/รับคืนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
12. งานออกหนังสือ No Objection Certificate เพื่อขอตรวจลงตราเข้าปากีสถาน ให้กับนักเรียนไทย
13. งานรับฝากจดหมาย สิ่งของ จากญาติส่งให้คนไทยที่ต้องโทษอาญาและถูกคุมขัง ในต่างประเทศ
14. งานส่งเวชภัณฑ์ อาหารของใช้จำเป็นแก่คนไทยที่ถูกคุมขังในต่างประเทศ
15. งานดูแลคนไทยที่ถูกดำเนินคดีในต่างประเทศ
16. งานช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยจากการเกิดวิกฤติการณ์ ในต่างประเทศ
17. งานช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในต่างประเทศ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: บริษัท จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ::
บริษัท จันทร์ตะวันแทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานกรุงเทพฯ :: 27/21 ถ.กาญจนาภิเษก เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กทม. 10230 โทร 0-2508-7213-4
สำนักงานนครศรีธรรมราช :: 486/1 ถนนประตูชัยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-340-347-8
 
Copyright © 2013 www.jantawantravel.com | All rights Reserved. | E-mail :: jantawanbaby@hotmail.com